Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Orkidéer på terrassen

Tjörns Trädgårdars Vd Mikael S Andersson är ordförande i Svenska orkidésällskapet och anvarig utgivare för tidningen Orkidéer. Han har alltid haft ett brinnande intresse för orkidéer sen slutet av 70-talet. Ett 20 tal av de storblommiga Catttleyorna är från en Dansk inköppsresa 1982.

Vi försöker att hålla ett sortiment under våren med lite lättodlade hybrider för inomhusbruk och tillbehör som krukor, substrat, växtvårdsmedel och gödsel.

Ute i plantskolan har vi ett utbud av orkidéer för odling i trädgården, lite varierande beroende på tillgång och årstid.

Logga Svenska Orkidésällskapet Svenska Orkidésällskapet

Svenska Orkidésällskapet är en riksomfattande ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling. Föreningen bildades 1956 och har idag ca. 1200 medlemmar spridda över hela landet. SOS verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling samt medverka till att såväl inhemska som utländska orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

SOS:s verksamhet bedrivs främst genom utgivning av en medlemstidning och genom att stödja och samarbeta med föreningar med SOS-medlemmar. Inom SOS kan även plantbedömning i enlighet med SOS bedömningsregler förekomma.

Bor du i närheten av en regional förening finns ytterligare möjligheter, se länkar för adresser och medlemsaktiviteter på hemsidan. Medlemsmöten hålls som regel en gång i månaden. Där kan man träffa likasinnade och utbyta erfarenheter, byta och köpa plantor, lyssna på föredrag och se bildvisningar, deltaga i utbildningar och resor till orkideutställningar och handlare m.m. Regionala föreningar finns på flera håll i landet, de har en liten extra medlemsavgift förutom medlemsavgiften till Svenska Orkidesällskapet.