Vi jobbar med mycket med sten i olika former och materiel på  Tjörns Trädgårdar och har lång erfarenhet av stenarbeten.

Granitarbeten Arbeten i svensk granit