Vi tar effektivt bort Parkslide och Jätteslide

Vi har tagit bort slide  sedan 1982 med Glyfosfat. Vi tycker det är enkelt och har haft 100% borttagning. ibland kan man behöva mer en ett år om det växer ihop med andra växter man är rädd om. Ibland blir vi inte av med den helt då den hela tiden växer in från grannens bestånd.

Ca 90 % försvinner med de två första behandlingarna, sen, beroende av rotsystemets omfattning sticker den iväg med nya skott här och där, det är helt betydande att man fortsätter  var tredje till fjärde vecka hela växtsäsongen tills den är totalt borta. Gör man uppehåll får man börja om.

Var tredje till fjärde vecka kör jag en parkslide runda.

Det är betydligt lättare att bli av parkslide än Åkerfräken (Även kallad rävsvans)

Enda hotet mot ett lyckat resultat är regeringens nya förbud med glyfosfat som träder i kraft den 1 oktober i år.

Parkslide Parkslide, obehandlad
Parkslide 19 dagar efter glyfosfatbehandling Parkslide 19 dagar efter glyfosfatbehandling